Har dyr en yndlingsfarve?

Hvor mange ben?

Mini-bio-blitz

Kan man fange dyr i en kartoffel?

Fang dyr i fælder