Kolonien ligger afskærmet fra kysten med et krat af gyvel og hybenrose. Området er omgivet af høje fyrre og egetræer, og på den nordlige side af Nørrevang er der et bælte af skov, der fører til en skovsump, med masser af pilekrat, små bække og gamle træer. Langs grunden løber en kanal, hvor der lever ferskvandsdyr, I kan fiske med net og undersøge. På stranden finder I sten i mange størrelser, opskyllet tang og muslingeskaller og mulighed for at udforske dyrelivet på det lave vand.

Post 1: Trækrammer

Post 10: Byg en skulptur

Post 9: Trille sten

Post 8: Med lukkede øjne

Post 7: Hvor mange ben løber hurtigst

Post 6: Hvordan lugter naturen?

Post 5: Spørgsmål til et dyr

Post 4: Med bare tæer

Post 3: Kryds og bolle

Post 2: Former og figurer