På kolonien er der tæt krat med skovfyr, birk, ahorn, mirabel, hassel mm. Kolonien ligger ud til et stort lyngdækket område i Sejerøbugten. Ved at gå ad stierne igennem lyngen kommer I til stranden via en lille bro over brakvandssøerne, der ligger bag klitterne. Brakvand har lavere saltindhold end havet og højere end ferske søer og åer. Derfor kan I finde andre dyr og planter her end ved stranden. Stranden er ret lavvandet og I kan gå på opdagelse efter liv på det lave vand.

Post 1: Trækrammer

Post 10: Byg en skulptur

Post 9: Trille sten

Post 8: Med lukkede øjne

Post 7: Hvor mange ben løber hurtigst

Post 6: Hvordan lugter naturen?

Post 5: Spørgsmål til et dyr

Post 4: Med bare tæer

Post 3: Kryds og bolle

Post 2: Former og figurer