Hvad spiser en myre egentlig til morgenmad?

Københavns Lærerforenings Kolonier ønsker at styrke børn og unges nysgerrighed i forhold til natur og naturvidenskab. Både under og efter et koloniophold. Derfor har vi skabt NaturligVis på Koloni. Formålet er at understøtte børn og unges naturvidenskabelige dannelse og nysgerrighed. Igennem praksisnære undersøgelser og oplevelser i naturen vil NaturligVis på Koloni styrke børn og unges forståelse af deres egen rolle som en del af de store fortællinger om naturvidenskab.

I 2023 er der kommet en efterfølger til NaturligVis på Koloni, nemlig NaturligVis på Koloni 2.0 – Science Lejrskole. Formålet er stadig at understøtte børn og unges naturvidenskabelige dannelse og nysgerrighed, men nu med lejrskoler som målgruppe. Her skal 20 nye læringsforløb inden for især naturfagene være med til at klæde lærerne på til at inspirere deres elever til at opleve og udforske den danske natur, styrke den sociale trivsel i klassen og opfylde læringsmål både før, under og efter lejrskolen.Visionen med projekterne er at give børn og unge en håndsrækning ind i den naturvidenskabelige verden og medvirke til, at interessen for naturvidenskab vokser igennem skolelivet. Igennem praktiske erfaringer, undersøgelser og undren styrkes børn og unges interesse for det naturfaglige felt og munder ud i, at flere vælger at fortsætte ad dette spor ind på uddannelserne og arbejdsmarkedet i voksenlivet. Med NaturligVis på Koloni og NaturligVis på Koloni 2.0 – Science Lejrskole ønsker Københavns Lærerforenings Kolonier at udvikle og implementere et let tilgængeligt arbejdsprogram, hvor materialer, metoder og grej, som en samlet løsning, giver  mulighed for at børn og unge kan tilgå naturvidenskabelige temaer med nysgerrighed og undren. Læs mere om de konkrete aktiviteter i menuen til venstre. Det udvidede materiale til Science Lejrskolerne er stadig under udvikling.

Med denne tilgang er det projekternes idé, at børn på koloni og skoleelever på lejrskole får lyst til at lære mere om naturvidenskabelige sammenhænge ved at gennemføre undersøgelser, sjove koloniaktiviteter og læringsaktiviteter i naturen. Ambitionen deler vi med Novo Nordisk Fonden, der støtter projekterne økonomisk inden for tidsrammen: 2021-2025.

Vi håber også, at du vil være med!