Her kan I vælge mellem både sandstrand og stenstrand. Sidstnævnte ligger lige ud for kolonien og huser gemmesteder for søstjerner, krabber, rejer og småfisk. Langs Skansehagen er flere steder lommer af sandstrand og ved Rørvig Havn, har kolonibørn fanget mængder af krabber. På overdrevet er der chance for at opleve hugorm i lyngen, hare og rådyr på afstand og flyvende insekter på solrige dage

Post 1: Trækrammer

Post 10: Byg en skulptur

Post 9: Trille sten

Post 8: Med lukkede øjne

Post 7: Hvor mange ben løber hurtigst

Post 6: Hvordan lugter naturen?

Post 5: Spørgsmål til et dyr

Post 4: Med bare tæer

Post 3: Kryds og bolle

Post 2: Former og figurer