Vejledning til økse

Når du har deltagere på din koloni, der gerne vil prøve at bruge en økse, så er der nogle generelle gode råd, som du bør sikre dig, dine deltagere kender til, inden de går i gang. 

Inden du udleverer øksen fra kassen, skal du tjekke, at øksen har det godt, det vil sige, at hovedet sidder fast, og håndtaget er i god stand. Hvis øksehovedet kan rokke, skal øksen ikke bruges. Tjek også gerne, om øksen er skarp, da en skarp økse har mindre tendens til at skabe usikre situationer. 

Disse punkter bør du gå igennem med dine kolonideltagere, inden de går i gang med at bruge øksen. Som kolonistab bør I altid have en voksen i nærheden, når der bruges økse. 

Husk afstand 

Find et godt areal, som er huggeplads. Du bør vælge et sted, hvor der er mindst to meters afstand til andre. På den måde mindskes risikoen for, at man rammer nogen med øksen eller brændet. Huggepladsen bør markeres med et lille hegn eller lignende. 

Huggeblokken skal ikke kunne rokke sig, hvis man skal hugge brændet. 

Fortæl dine deltagere, at det er vigtigt at holde afstand, hvis andre er i gang med at bruge øksen. 

Rydelighed 

Deltagerne bør få at vide, at huggepladsen skal være rydelig, så man ikke kommer til at snuble over brændestumper eller lignende.  

Huggestilling 

Når en økse er i brug, bør man have spredte ben, men hvor man stadig har et stabilt ståsted. Man bør stå, så man hugger i midten af huggeblokken med øksen. 

Øksen skal på plads igen 

Når man ikke bruger øksen mere, skal den på plads. Den må ikke ligge på jorden, og den skal have sit hylster på. Hvis man skal gå med øksen, skal den enten i sit hylster, eller man holder den i øksehovedet med æggen bagud, så hvis man er uheldig og falder, rammer den ikke dig eller andre. 

Rengøring 

Sørg for at tjekke, om øksen er blevet beskidt, inden du pakker den i sit hylster igen efter brug.