Kolonier i fare for aflysning

Torsdag d.21/6 lagde TV 2 NEWS denne artikel op på deres hjemmeside.

Vi har forgæves forsøgt at skaffe personale til vores kolonier. Nu med mediernes hjælp ser det ud til at lykkes.

http://nyheder.tv2.dk/

Feriekolonier for hundredvis af børn i fare for aflysning

16x9
Sådan så det ud et af de tidligere år under en vandkamp på en af kolonierne. Foto: Københavns Lærerforenings Kolonier

I mere end 100 år har københavnske skolebørn været sendt afsted på skolekolonier, men i år kan der for første gang komme aflysninger.

Hvert år sender Københavns Lærerforenings Kolonier omkring 4000 skolebørn afsted på sommerkolonier med sport, leg, bål og fællessang.

Men i år risikerer flere hundrede børn at få aflyst deres tur.

Der er mangel på personale, og selvom foreningen desperat har forsøgt at råbe op om problemet, har de i år ikke kunnet få puslespillet til at gå op.

– Hver sæson har der været færre, der har meldt sig under fanerne, men i år har det været helt håbløst at få rekrutteret. Jeg arbejder i døgndrift, men tiden er ved at være løbet ud, siger Gitte Nemholt, der er personaleansvarlig i foreningen.

Københavns Lærerforenings Kolonier har sendt børn afsted på sommerkolonier siden 1899, og i år vil være første gang, at de kan blive nødsaget til at aflyse hold.

– Det her er mit sidste nødråb til folk derude. Jeg ligger vågen om natten, fordi jeg kan ikke bære det, hvis vi må aflyse turen for nogle af børnene. Det skal simpelthen lykkes, siger Gitte Nemholt.

“Man vågner med et smil”

Foreningen tilbyder både feriekolonier med skolehold, hvor børnene kommer fra samme skole og er afsted med lærere derfra, og temakolonier, hvor børn blandet fra de københavnske skoler kommer på kolonier med temaer som dyrepasning, idræt, teater og natur.

Lærer Kjell Knoblauch var selv afsted som kolonibarn fra i 1961-71, og i dag giver han oplevelsen videre som kolonileder. Selvom det også er hårdt, glæder han sig hvert år til at komme afsted.

– Jeg plejer at være afsted i 14 dage. Så er man træt, når man kommer hjem. Men når man så har sovet et døgn eller to, vågner man med et smil og en fed følelse af, at ”vi gjorde det sgu”, fortæller han til foreningens hjemmeside.

Kan ikke tage hvem som helst

Personalet består som udgangspunkt af fire personer, der tager sig af det pædagogiske arbejde med koloniens cirka 40 børn, samt fire personer, der står for alt det praktiske som planlægning af måltider, indkøb, madlavning og rengøring.

FAKTA: SOMMERKOLONIERNE

Københavns Lærerforenings Kolonier er en privat forening, der hvert år sender cirka 4000 køben­havnske skolebørn på henholdsvis 1-, 2- og 3-ugers sommerkoloni på 29 forskellige kolonier over hele landet.

Familier betaler 800 kroner for et barns ophold, transport og kost i en uge (mandag til fredag). Derudover kan børn opnå friplads, hvis familiens samlede skattepligtige indkomst er under 350.000 kroner.

Du kan læse mere på foreningens hjemmeside her.

Men selvom årets sommerkolonier står for døren, har foreningen 20 hold, som ikke er lukket personalemæssigt endnu.

Der mangler pædagogisk personale, som skal have praktisk erfaring med børn i alderen 8-16 år og have børneattest, samt kvalificeret køkkenpersonale med erfaring fra storkøkkener.

– Men vi kan ikke bare tage, hvem som helst. Vi skal være sikre på, at det er robuste folk, som kan tage ansvar for børnene, siger Gitte Nemholt.

Det er særligt uge 31 og 32, der giver problemer, mens der også mangler to-tre stykker til uge 29.

Pressede studerende siger nej

Personalet modtager 785 kroner brutto i løn om dagen og får dækket billigst mulige transportform tur/returSå man skal ikke gøre det for pengenes skyld, fastslår foreningen.

– Man skal også ville det her. Vi gør det, fordi vi ikke kan lade være. På kolonierne kan du give børnene nogle solskinsoplevelser, de kan tage med hjem til de grå dage, og når du ser et barn fra 2. klasse sidde i favnen på et ældre barn og synge og grine fra hjertet, er det den største gave, siger Gitte Nemholt, der selv har været på koloni i 20 år.

Det pædagogiske personale er typisk lærerstuderende, spejderledere og idrætstrænere, men det er ikke et krav. Men i år har mange studerende meldt fra, fordi de er for pressede eller har brug for selv at holde sommerferie. Derudover oplever foreningen at den fælles planlægning på landets skoler i uge 32 trækker personale væk.

Eventuelt interesserede kan henvende sig til Gitte Nemholt på telefon 33 25 44 25 (lokalnummer 4) eller gn@kolonierne.dk.

samfund/2018-06-21-feriekolonier-for-hundredvis-af-boern-i-fare-for-aflysning