Aktiviteter under åben himmel

Her på siden kan du finde alle de mange forslag til aktiviteter, du kan lave ude på kolonierne. Du kan tage udgangspunkt i et bestemt tema, en særlig type aktivitet eller naturområde. Du kan også finde lige netop de aktiviteter, der passer til naturen på den koloni, som du skal være på. Grafikken her viser én af flere måde at komme i gang. Rigtig god fornøjelse!

Alhage

Op på stranden skylles skaller fra muslinger, blæksprutter, sømus, søstjerner, albueskæl og forskellige arter af tang, der hører til på det dybe vand længere ude i Vesterhavet. Stranden kan være et sandt skatkammer for Nysgerrig-Per´er og for samlere, der med øjnene rettet mod sandet, kan gå flere kilometer drevet af nysgerrigheden. Med en UV-lygte kan farver på tang, sten, rav, og desværre også mikroplast, vise sig at have farver vi ikke kan se med vores øjne.

Baunebjerg

Fanø ligger lige midt i Nationalpark Vadehavet. Baunebjerg ligger på den nordlige ende af Fanø med lige langt til stranden mod øst og mod vest. Kolonien ligger på en lidt kuperet lyngklædt grund med højt til himlen. Strandene mod øst og mod vest er helt forskellige. Den brede sandstrand med store bølger mod vest lige ud til Vesterhavet og den lille roligere strand ved havnen mod øst ligger inde i Vadehavet. Begge strande er lige til at gå på opdagelse på.

Bjerge

Kolonien ligger lige ned til Storebælts lavvandede sandstrande. På stranden er der opskyllede skaller af muslinger og snegle, småsten og tang. Langs stranden gror den hårdføre marehalm, der kan klare sig i blæsten fra vest. Rundt omkring kolonien er græsset kort, men en del forskellige urter som gråbynke, perikon, cikorie, storkenæb og fuglegræs får lov at komme op hist og her. Mod øst er der et bælte af skovfyr, hvor egernet finder kogler, som de smider, når de har gnavet frøene.

Egilsholm

Egilsholm ligger i Sømarken Skov, en fyrreskov på Bornholms sydlige ende. Gå ad den snoede sti igennem fyrretræerne og du ender ved den hvide sandstrand. Skovens gamle træer holder på den sandede bund langs kysten og giver masser af steder at gå på opdagelse. Find myretuen med de store skovmyrer, hør fyrrekoglerne klikke i solen og find en god hule i underskovens krat af brombær, bregner og gyvel.

Eriksminde

Kolonien ligger omgivet af store gamle egetræer med adgang til en skovsump med masser af udforskningsmuligheder. Der er ca. 500 meter til stranden ad skovvej, hvor I finder sten i mange størrelser, opskyllet tang og muslingeskaller og mulighed for at udforske dyrelivet på det lave vand. Tæt på stranden er et tæt krat af gyvel og hybenrose, hvor man kan blive væk og blive fundet igen. Området er velbesøgt af fugle og i sommerhalvåret, kommer flagermusene ud i skumringen, for at fange natsværmere til ungerne.

Feriegården

På kolonien er der tæt krat med skovfyr, birk, ahorn, mirabel, hassel mm. Kolonien ligger ud til et stort lyngdækket område i Sejerøbugten. Ved at gå ad stierne igennem lyngen kommer I til stranden via en lille bro over brakvandssøerne, der ligger bag klitterne. Brakvand har lavere saltindhold end havet og højere end ferske søer og åer. Derfor kan I finde andre dyr og planter her end ved stranden. Stranden er ret lavvandet og I kan gå på opdagelse efter liv på det lave vand.

Frennenæs

Det er ikke altid nemt at finde stien gennem den lille, urskovsagtigt skov, ned til klippestranden. Gamle træer med huller og væltede træer giver gode livsbetingelser for spætter og flagermus, biller og bænkebidere. Mellem skoven og klippestranden ligger strandengen med “rock pools” hvor vandet hurtigt bliver varmere end i havet. Langs broen og langs klipperne finder i masser af tarmrørhinde og blæretang, som begge kan spises, hvis I plukker de yderste skud.

Højbjerghus

Kolonien ligger lige ned til Sejerø Bugten. Her er fin sandstrand med mindre sten, og med tang voksende hist og her på det lave vand. Omkring kolonien er det græs og blomsterplanter, der kan lide det sandede og næringsfattige miljø. Grunden er omkranset af fyrreskov og krat, som er hjemsted for småfugle og egern og en rævegrav vidner om at rævemor har haft sine unger her. Kigger I godt efter finder I måske også flagspættens redehul i den gamle fyr i krattet.

Kajestenshuset

Kajestenshuset ligger på en fantastisk grund med adgang igennem bakkerne og slugten til stranden. Strandens høje klinter, de mange sten og spiselige urter giver mulighed for mange timers udforskning og oplevelser med vand, sand, sten og sanserne. Grunden er kuperet og med mange små nicher. Kun et lille stykke af grunden er kortklippet, resten vokser vildt. Her gror hyben, strandtorn, mirabelle, slåen og meget andet.

Klitstuen

Op på stranden skylles skaller fra muslinger, blæksprutter, sømus, søstjerner, albueskæl og forskellige arter af tang, der hører til på det dybe vand længere ude i Vesterhavet. Stranden kan være et sandt skatkammer for Nysgerrig-Per´er og for samlere, der med øjnene rettet mod sandet, kan gå flere kilometer drevet af nysgerrigheden. Med en UV-lygte kan farver på tang, sten, rav, og desværre også mikroplast, vise sig at have farver vi ikke kan se med vores øjne.

Lille Katrinedal

Kolonien ligger på en sandbanke, der er plantet til med skovfyr, for at holde på sandet. På grunden får gamle træer lov at ligger til smådyr og svampe, der nedbryder dem langsomt, og giver føde til fugle, insekter og andre smådyr. Rundt om grunden, langs skællet til naboerne, er der et bælte af træer og krat. Der er få hundrede meter igennem sommerhusene til skoven og 3 km til stranden. Melby overdrev er Sjællands største hede, som ligger inden for 1 km gang igennem skoven.

Lønsømaj

Lønsømaj ligger med grund helt ned til stranden ved Als Fjord. Vandet er hjemsted for fisk og ofte kommer der fiskere på besøg for at prøve lykken. Ser I en fisker, så spørg om han eller hun har fanget noget, om I må se det og måske endda købe en fisk, I kan tilberede og spise. Langs stranden kan I finde sten med frisk tang, som I kan plukke de yderste friske spidser af og spise. Prøv at koge det, og se hvad der sker med tangen.

Naboen

Det er ikke altid nemt at finde stien gennem den lille, urskovsagtigt skov, ned til klippestranden. Gamle træer med huller og væltede træer giver gode livsbetingelser for spætter og flagermus, biller og bænkebidere. Mellem skoven og klippestranden ligger strandengen med “rock pools” hvor vandet hurtigt bliver varmere end i havet. Langs broen og langs klipperne finder i masser af tarmrørhinde og blæretang, som begge kan spises, hvis I plukker de yderste skud.

Næsbystrand

Kolonien ligger med udsigt ud over Storebælt. Faktisk kan man se broen fra huset. På grunden er der bevaret gammelt krat af havtorn, hyben og rød-el, hvor småfugle bygger rede og finder føde. Fra kolonien til stranden er der tæt krat af hybenrose. Hist og pist finder I andre blomster og marehalm, der tiltrækker insekter om sommeren. Langs stranden gror der hist og her blæretang på sten, de yderste 5 cm er friske og lige til at plukke og spise.

Nora Mortensens Minde

Kolonien er placeret på en stor naturgrund i udkanten af Liseleje Plantage, med det militære område Melby Overdrev til den anden side. Skoven og kolonien indbyder til undersøgelse, opdagelse og leg. Her er et rigt smådyrsliv, som gemmer sig i trøskede stammer og kommer frem i sommeren efter et liv som larve og puppe. Mejser, spætmejser og spætter finder masser af føde her og i skumringen kan I gå på udkik efter flagermusene, der jager natsværmere om natten og sover i hule træer om dagen.

Nørrevang

Kolonien ligger afskærmet fra kysten med et krat af gyvel og hybenrose. Området er omgivet af høje fyrre og egetræer, og på den nordlige side af Nørrevang er der et bælte af skov, der fører til en skovsump, med masser af pilekrat, små bække og gamle træer. Langs grunden løber en kanal, hvor der lever ferskvandsdyr, I kan fiske med net og undersøge. På stranden finder I sten i mange størrelser, opskyllet tang og muslingeskaller og mulighed for at udforske dyrelivet på det lave vand.

Østersøen

Den store attraktion på Østersøen er havet og stranden, som ligger lige uden for døren – 50 trin ned ad en trappe. I klinterne på stranden har digesvaler deres redehuller, hvorfra de kaster sig ud for at fange insekter til ungerne i de tidlige sommeruger. Hullerne kan være op til 1 meter dybe og ungerne er dermed godt beskyttet mod rovdyr, både pga. hullernes dybde og redernes placering højt oppe på klinten. Digesvalerne vender tilbage til de samme redehuller år efter år.

Sandsgård

Sandet, der samler sig i store klitter og blæser rundt, så det prikker på huden, kløer i øjnene og knaser mellem tænderne. Hvor kommer det fra og hvor lander det i en god efterårsstorm? Hvorfor er der overhovedet så meget sand lige her? Hvad er sandet lavet af og hvor er stenene henne? I kan lege i sandet, men hvem kan leve i sandet? Kan I finde dyr, der har tilpasset sig det tørre eller det våde sand? Udforsk sandet, dets fysik, dets kræfter og liv.

Sæbystrand

Tag på artsjagt på stranden og undre jer over, hvordan det kan være at de forskellige sneglehuse eller muslingeskaller mon er så forskellige. Hvorfor ser de lige netop ud som de gør, hvorfor er det praktisk, at de er udformet som de er? Udforsk skovens slugter, vandløb og bakker. Her er masser af gamle træer hvor larver graver gange mens de spiser sig tykke i gammelt trøsket ved inde under barken. Find gedebjerget, ved at blive ved at gå op ad til det højeste punkt og kig ud.

Skamlebæk

Et åbent skovkrat i kuperet terræn omgiver kolonien og danner en oplevelse af at være omsluttet af naturen. Her er masser af gemmesteder til børn og dyr, der går på oplevelse – eller har deres liv i området. Midt på grunden er græsset slået, men her finder I masser af forskellige urter, rosetplanter, mos, gyvel, hedelyng mm. Skamlebækken løber gennem Skamlebæksletten, der ligger som nabo til kolonien. Det er den, der har givet navn til kolonien, området og vejen.

Skansen

Her kan I vælge mellem både sandstrand og stenstrand. Sidstnævnte ligger lige ud for kolonien og huser gemmesteder for søstjerner, krabber, rejer og småfisk. Langs Skansehagen er flere steder lommer af sandstrand og ved Rørvig Havn, har kolonibørn fanget mængder af krabber. På overdrevet er der chance for at opleve hugorm i lyngen, hare og rådyr på afstand og flyvende insekter på solrige dage

Skovbyholm

Rundt om Skovbyholm er fjorden lavvandet. Det giver let adgang til at undersøge fjordbunden på et stort areal, fordi vandet sjældent står højere end til gummistøvlekanten. Kolonierne har hele halvøen, og der er direkte adgang til vandet mange steder. Øerne der ligger ud for spidsen hører til kolonien. Her er der ofte besøg af måger, der tager et hvil på et uforstyrret sted. Shelterne ved fjorden giver mulighed for at opleve nattelivet på en nat i naturen.

Skovhytten

I en lysning i skoven og ud til vandet ligger kolonien. Ud langs Gammelodde vil I opleve at den nordlige side ud i Torø Vig er sandstrand og den sydlige side er som en lille fjord, med mere stillestående vand med læ til måger og andre havfugle. I kan med net undersøge forskellighederne i livet på strandene og i vandet på den nordlige og sydlige side af odden. På oddens smalleste sted ca. midt på odden gnaver vandet mere og mere af.

Stenkilde

Stenkilde indbyder til at gå på opdagelse i naturen. Bredden, vandet, krattet, skoven. Her er så mange muligheder for at finde liv, gøre opdagelser og fordybe sig i oplevelser med naturens mange fænomener og forunderligheder. Pilekrattet vokser helt ned til bredden og kalder på børn, der tør hænge ud over vandet. Det lave vand ved stranden lokker til at tage det næste – og lige det næste skridt ind i rørsumpen for at fange en guldsmed. Fordybelse, forundring og fællesskab.

Strandlyst

Stranden indbyder til udforskning og undersøgelse. Krabberne dukker måske ikke op af sig selv, men går I på opdagelse på deres gemmesteder i tang og mellem sten, så skal de nok være der. I kan også lokke dem med lidt muslingekød, det kan de ikke stå for. Går I på opdagelse mellem stenene på stranden, kan I blive overraskede af andre fund. Firben kan lide at sole sig om dagen og gemmer sig om natten eller hvis de bliver forstyrret.

Thorøgård

Torø er en lille ø i Lillebælt, men selv på en lille ø, kan naturen være alsidig. Tager I turen rundt langs kysten oplever I strandenge, stenstrande, sandstrande og strande med stillestående vand og blød bund samt kanalen, hvor vandet presses igennem mellem Torø og Fyn. I kommer gennem ung skov, gammel skov og en stribe med gamle popler, hvor en del for nyligt har givet plads til ny underskov. I kommer igennem græssede enge og strandenge, nogle med vandhuller til frøer.

Thorupstrand

Oplev her et stykke helt unik vesterhavsnatur med den vidtstrakte klithede og den karakteristiske brede strand. Her er rå og blæsende dage, som har formet landskabet igennem tusinder af år og blide og milde dage, hvor kun en brise står ind fra havet. Stranden er en stor legeplads og oplevelsesrum med den fejende stikkende og bløde sand og sten i alle former og mange farver og former. Her kan I mærke den rå natur med alle sanserne.

Vesterborg

Der er masser at opdage på Torø. Gå på opdagelse efter fascinerende larver og biller efter spiselige planter, krabber og muslinger, eller tag ud om natten og kig efter nattens dyr. Gå hele øen rundt langs kysten og oplev hvor forskellige steder I kommer igennem, selvom Torø er en lille ø, har naturen mange nicher her.